Miljø og økologi

 
 
 

 
 

Den lukkede celleglasisolering indeholder hverken organiske eller uorganiske bindemidler. Råmaterialet udgøres af mere end 66 % genvundet glas. Genvundet glas fra defekte forruder til biler og almindeligt vinduesglasaffald udgør den største del af råmaterialet. Gennem den igangværende modernisering af produktionsanlægget, optimeret varmegenvinding og en stadigt højere andel af genvundet glas, er energibehovet løbende blevet reduceret.

 
 
 

 
 

FOAMGLAS® har usædvanligt lang levetid. Materialets levetidspotentiale er i samme størrelsesorden som bygningens. Hvis isoleringen det til trods skal udskiftes, kan den kasserede FOAMGLAS® isolering genanvendes som landskabsarkitektonisk fyldmateriale eller som fyld i støjværn.

 

FOAMGLAS® er certificeret i henhold til ”NaturePlus” en international organisation for udvikling af en kultur for bæredygtighed inden for byggesektoren.

FOAMGLAS® alle produktionsenheder i Europa er certificeret efter miljøledelsessystemet ISO 14001: 2004.

 
 
 

 

 
 
 

FOAMGLAS® indeholder ingen miljøskadelige brandhæmmende midler eller opskumningsmidler og indeholder i den forbindelse heller ingen miljøgifte.

 

ISO 14001 PCE - Maj 2012.pdf

 

Environmental Product Declaration

 

EPD_FOAMGLAS T4+_en_2015.pdf

 

EPD_FOAMGLAS S3_en_2015.pdf

 

EPD_FOAMGLAS F_en_2015.pdf

 

EPD_FOAMGLAS W+F and FOAMGLAS T3+_en_2015.pdf

 

 

Miljödeklaration och LCA Analys_EN.pdf

 

Ecobalance.pdf

 
 
 

Events