PÅ TOPPEN AF VERDEN

 
 
 

Genopfindelse af taget

I takt med at både befolkningstallet og befolkningstætheden stiger i byerne, udvides bylandskabet såvel udad som opad. Arkitekter og byplanlæggere udvikler nye og eksperimentelle strukturer, mens de samtidig undersøger eksisterende bygninger for muligheden for at genopfinde eller at udvide. Især bygningens tag, der engang blot var et strukturelt element med kun en enkelt funktion, skal genopfindes. Det bliver nu et rum i sig selv i byen, et rum der værdsættes fordi det giver mulighed for at få ekstra plads til at leve eller til at skabe inspirerende fristeder væk fra storbyens travlhed.
(TASCHEN)

 
 


Inspirerende eksempler 

For dem af os, der fokuserer på at skabe nye leverum på tagene, er bogen ROOFTOPS, Islands in the Sky udgivet af TASCHEN, helt uundværlig. Forfatteren (Philip Jodidio) giver dig en betagende oversigt og beskriver ca. 50 eksempler fra alle verdenshjørner, herunder barer, restauranter, moderne installationer, haver og parker. Den er fermt fotograferet og illustreret af koreanske Boyoon Kim. 

Uanset om det er den panoramiske udsigt, udendørsoplevelsen eller den let svimlende fornemmelse, der følger med højden, ser vi hvordan taget ikke alene har givet næring til arkitektonisk opfindelse, men også har tilført bylivet en helt ny vinkel og ny spænding. 

 
 
 
 
 


Copyright: Javier Callejas / TASCHEN
 
 
Som i alle de andre bøger i TASCHENs arkitekturserie, lovprises også både etablerede og nye talenter, der er på vej op inden for branchen. Fremhævede kunstnere inden for denne bevægelse mod højderne omfatter Pritzker Prize-vinderne Norman Foster og Shigeru Ban, Jeffrey Inaba, Julien De Smedt (JDS), og landskabsdesignere såsom Ken Smith og Valdimir Djurovic
 
 
 

EN ANDERLEDES MÅDE AT DESIGNE OG BYGGE PÅ

 
 

Fremtidssikre løsninger 

Aktivt benyttede hustage kræver højere byggestandarder end andre tage. At skabe miljøer med nyt liv på tagene kræver materialevalg, der garanterer en bæredygtig og robust konstruktion, med lang levetid.

Forestil dig at have en park, en swimmingpool eller sågar en restaurant på dit tag. For denne type opholdsarealer vil man minimere risikoen for f.eks. utætheder og anden uønsket påvirkning på bygningen. Risikoen for lækage er større ved aktive tage end andre typer, og svigt kan føre til dyre reparationer og renoveringer.

Med termisk isolering fra FOAMGLAS® kan du realisere dine drømme og være sikker på, at dit tag har de højeste sikkerhedsstandarder. Det giver dig alle de garantier, du har behov for, og det har ekstra gavnlige egenskaber, når der evt. senere monteres tunge installationer. FOAMGLAS® har produkter, der giver dig den optimale løsning uanset belastningstypen.

De fleste ønsker kan opfyldes med en FOAMGLAS®-standardløsning: Kompakttag. 

 
 

 

ANVENDELSESOMRÅDER MED FOAMGLAS®

> Grønne tage med intensiv vegetation
> Tagkonstruktioner, der involverer vand, såsom søer og swimmingpools
> Infrastruktur, f.eks. tagparkering eller ventilationsenheder
> Konstruktioner såsom tagrestauranter, sportsfaciliteter, drivhuse etc.
> Tage med solceller
> Tage med belastning
> Tagterrasser

 
 

ENESTÅENDE KARAKTERISTIKA

Alle disse konstruktionsmuligheder kan realiseres som følge af de fremragende egenskaber ved FOAMGLAS®. Det termiske isolationsmateriale har alle de egenskaber og karakteristika, der skal til for at skabe sikre og bæredygtige konstruktioner på tage. 

>> Kig nærmere på dem her

EKSTRA FORDELE VED FOAMGLAS®

 
 

FLEKSIBEL

Med den samme standardisoleringsløsning på hele taget er dine muligheder stort set ubegrænsede. Du kan skabe områder med vegetation, legeområder eller vandarealer samt parkeringspladser og områder med solpaneler. 

Og det bedste ved det hele er, at du også kan gøre det adskillige år efter at du har installeret FOAMGLAS®. Du bevarer altid den fleksibilitet.

 

FREMTIDSSIKKER

Vores kompakttag sætter dig i stand til at ændre tagets anvendelse uden at ændre den oprindelige konstruktion (forudsat, at bygningens struktur kan holde til belastningen). Du bevarer således fleksibiliteten ved at have forskellige valgmuligheder, mens du samtidig reducerer udgifter og spild.

 
 

LANGSIGTET YDEEVNE 

Nogle af vores ældste tage har været installeret i over 4 årtier, og de giver stadigvæk samme høje ydeevne som de gjorde den dag, de blev installeret. Selv over ekstremt lange perioder bevarer FOAMGLAS® sin styrke, termiske ydeevne og alle de andre enestående egenskaber. Som følge af den gennemprøvede ydeevne og membranen, der er let at udskifte (træk af og erstat), holder taget en menneskealder, og det er ensbetydende med lavere omkostninger og mindre spild. 

FIW i München satte vores produkt på prøve. Deres resultater er dokumentation for dets stabile ydeevne gennem mange år. 

>> Læs mere

 

BRANDSIKKERHED

Med tagterrasser, der fungerer som nye områder, hvor man kan opholde sig og slappe af, er det af yderste vigtighed, at sikkerheden er i orden for både mennesker og bygning. Brandsikkerhed er en vigtig del. Bevidstheden om dette er øget betydeligt i de seneste år. 

Isoleringsmaterialer som vores celleglasisolering giver en ubrændbar løsning til dit aktive tag. Og dette ikke alene forbedrer din bygnings brandsikkerhed, det giver også folk værdifuld tid til at evakuere og brandfolkene tid til at udføre deres arbejde.

>> Læs mere 

 
 
 

 

ANVENDELSESOMRÅDER

 
 
 

GRØNNE TAGE/PARKER/DRIVHUSE/BYLANDBRUG


TRYKSTYRKE
Belastninger såsom drivhuse eller endda store plante-/trækummer på et hustag kan føre til deformation og bevægelse af byggematerialerne. Bevægelsen kan få en membran til at ældes hurtigere. Mange løsninger kræver også et ekstra lag ovenpå for at fordele belastningen. Dette er ensbetydende med ekstra udgifter, der kan undgås. 
+++ FOAMGLAS® har en særlig cellegeometri, der sikrer en høj trykstyrke, som kan holde til belastning på langt sigt uden behov for et ekstra vægtfordelende lag. Med FOAMGLAS® kan du være forvisset om, at der ikke vil ske nogen deformation.

VANDGENNEMTRÆNGNING
Ved grønne tage, tagparker og lignende anvendelser står man ofte over for problemer med utætheder som følge af rodgennemtrængning. Vand og fugt påvirker mange byggematerialer og forårsager alvorlige konsekvenser for bygningen. Enhver lækage ind i bygningen påvirker bygningens overordnede termiske ydeevne. Og derudover er det ved de fleste materialer næsten umuligt at finde frem til, hvor vandet trænger ind uden at fjerne alt og geninstallere opbygningen på taget.
+++ FOAMGLAS® er vandtæt og damptæt. Det består af hermetisk lukkede glasceller og vil ikke absorbere fugt.
I tilfælde af utætheder, der kan forekomme som følge af boring, er det let at finde frem til, hvor de er opstået, da skaden kun er lokal og derfor let at afhjælpe.
 
VEGETATION 
Forestil dig at have et skovlignende område på dit tag med høje træer og skovvækster – en lille smule natur midt i byen. Ekstensiv vegetation (små planter, græs osv.) kan lade sig gøre med mange materialer, men intensiv vegetation stiller høje krav til hele tagets opbygning. Intensive grønne tage kræver ikke alene en høj bæreevne, de medfører også en risiko for, at rødderne kan beskadige de underliggende byggematerialer. Rødder søger normalt efter vand overalt – også mellem materialerne. 
Hvis der opstår utætheder, kan materialerne endvidere begynde at rådne og/eller skadedyr kan få plads til at lave reder i dem. Og det udgør altid en fare for din bygnings sikkerhed.
+++ FOAMGLAS® er et af få byggematerialer, som du kan have ekstensiv og intensiv vegetation på uden nogen risici. Dets trykstyrke er i stand til at bære tunge laster forbundet med intensive grønne tage. Der er ikke behov for et vægtfordelende lag, såsom beton. 
Endvidere kan plante- og trærødder ikke trænge gennem de lukkede glasceller. FOAMGLAS® celleglas kan ikke rådne og det er modstandsdygtigt over for skadedyr.
Det fungerer som et beskyttende skjold for din bygning. 
 
ØKOLOGI 
Hvis du planlægger at benytte dit tag til vegetation eller bylandbrug, er du sandsynligvis meget bevidst om bæredygtighed, genbrug og miljøstyring. Ikke alle byggematerialer er egnede til dit projekt. Nogle vil sandsynligvis ikke holde ret lang tid. Andre er ikke lette at genanvende efter udskiftning. 
+++ Brugen af det rette byggemateriale kan være afgørende for dit grønne tag. FOAMGLAS®, for eksempel, er i stand til at bevare samme termiske ydeevne i mange årtier og sikrer dermed ensartet energieffektivitet. Derudover er det rent faktisk fremstillet af 66 % genbrugsglas og kan selv genanvendes.

 
 
 

SOLCELLEINSTALLATIONER

TRYKSTYRKE
Solcelleinstallationer udøver en stor vægtbelastning på et tag, da de udsættes for vind og sne. Derfor påføres der en ekstra betonsokkel under mange af disse installationer. Betonsoklen under solpanelerne fungerer imidlertid som en kuldebro, hvilket betyder, at det er let for varmen at blive ledt ud af bygningen og let for kulden at trænge ind.
+++ FOAMGLAS® har en cellestruktur, der giver høj trykstyrke, som kan holde til langvarige belastninger uden behov for ekstra sokler. Og det betyder, at du har en 1-lagsløsning med ubrudt isolering. Din bygning er dermed fuldt beskyttet mod uønskede kuldebroer.

TILGÆNGELIGHED
Af hensyn til vedligeholdelse er det afgørende at have adgang til disse tekniske installationer. I mange tilfælde er det vigtigt at beslutte på forhånd, hvor man skal placere solpanelerne og fastlægge specifikke placeringer af gangstierne – og det mindsker fleksibiliteten. 
+++ Med FOAMGLAS® bevarer du fleksibiliteten. Celleglasisoleringen er trykfast, og der er ingen risiko for deformation under solpanelerne eller gangstierne. Selv mange år efter installation af FOAMGLAS® kan du beslutte at installere et solcellesystem eller ændre dit tag til næsten hvad du vil (en sportsplads, park, et drivhus osv.).

VIND- OG SNEBELASTNING
Vindbelastningen på solpaneler kan være voldsom. Derfor kræves der et solidt materiale, der kan bære en høj last, under solcellesystemet for at holde det på plads og undgå deformation. Ofte benyttes der en betonplade for at holde solpanelerne på plads. Ikke alle materialer kan holde til den øgede høje belastning ovenpå uden deformation og bevægelse. Efter et stykke tid er udskiftning eller reparation uundgåeligt.
Derudover vil den nyligt skabte kuldebro som følge af betonen reducere bygningens termiske ydeevne.
+++ Det er ikke nødvendigt at installere en ekstra betonplade oven på FOAMGLAS®. Vores celleglasisolering kan holde til solcellesystemets tunge belastning og til den ledsagende vindbelastning. Der forekommer ingen deformation eller bevægelse.

VANDGENNEMTRÆNGNING
Solpanelsystemets fastgørelser kan føre til utætheder, fordi de trænger igennemtaget. For visse byggematerialer kan vandgennemtrængning have alvorlige konsekvenser, hvad angår deres termiske ydeevne. Der vil trænge vand ind i bygningen. 
+++  FOAMGLAS® er vandtæt og damptæt. Det består af hermetisk lukkede glasceller og vil ikke absorbere fugt. Celleglasisolering beskytter mod risikoen for utætheder, da vandet ikke kan finde vej gennem laget af fuldstændig vandtæt FOAMGLAS®-isolering. 

BRANDSIKKERHED
Solcellesystemer involverer store mængder elektricitet, og dette kan være ensbetydende med en større brandrisiko. 
+++ FOAMGLAS® er et ubrændbart isoleringsmateriale, som hverken fremmer ild eller danner dampe. Det vil endda bidrage til at inddæmme ildebranden lokalt. Det vil således forbedre din bygnings brandsikkerhed. 

 
 
 
 
 
 
 

TAGTERRASSER

TRYKSTYRKE
Tagterrasser er skønne områder til afslapning. Folk nyder at benytte dem hele året rundt. Lokal kraftig belastning på hustaget kan føre til deformation og bevægelse, hvis isoleringen nedenunder ikke er stærk nok. 
+++ FOAMGLAS® har en cellestruktur, der giver høj trykstyrke og kan bære belastninger over lang tid. Du kan være sikker på, at dit udekøkken, dine plantekummer eller dit afslapningsområde ikke vil forårsage nogen deformation af FOAMGLAS®-laget. 

BRANDSIKKERHED
Sommeren er en skøn tid, hvor man rigtigt kan nyde tagterrassen. Det er også den tid, hvor risikoen for brand øges, da mange mennesker holder af at grille eller at have ild i et bålfad.
+++ FOAMGLAS®, som er et ubrændbart isoleringsmateriale, spreder ikke brand og danner ikke dampe. Det vil faktisk bidrage til at inddæmme ilden lokalt. Når det er installeret, forbedres din bygnings brandsikkerhed. 

KEMISKE STOFFER 
Mange byggematerialer er ikke modstandsdygtige over for kemiske påvirkninger såsom forurenet regn, ukrudtsmidler og lignende. Disse faktorer kan med tiden påvirke et aktivt tag. 
+++ FOAMGLAS® består af rent glas, og er derfor modstandsdygtigt over for organiske opløsningsmidler og syrer. Den installerede løsning og dets ydeevne bevarer sine egenskaber samt dit tag.

FLEKSIBILITET 
Af og til er det rart med en forandring. Efterhånden som hustage i stadig højere grad bliver en udvidelse af bygningernes boligområder, kan det være, at du vil ændre dit aktive tags anvendelse til noget andet på et tidspunkt i fremtiden.
Ikke alle tagløsninger kan tilbyde dig fleksibiliteten og muligheden for at skifte fra for eksempel en tagterrasse til et grønt tag og igen til en sportsplads.
+++ Ved at benytte FOAMGLAS til dit tagprojekt vil du bevare din fleksibilitet. Vil du gerne have en legeplads nu, men ændre den til et grønt tag om nogle år? Måske vil du foretrække at konvertere den til et parkområde eller at have en blanding? Selv mange år senere kan du ændre din tagterrasse, hvis den er baseret på FOAMGLAS®. 

 
 
 

PARKERINGSDÆK

TRYKSTYRKE
Parkeringsdæk kræver en kraftig lastbærende løsning. Hvis ikke kan daglig brug føre til deformation og bevægelse af materialerne og dermed beskadige selve bygningen. Utætheder er et af de problemer, der kan forekomme, og årsagen er normalt vanskelig at finde frem til, så du kan kun reparere dem ved at udskifte hele systemet. 
+++ FOAMGLAS® har en cellestruktur, der giver høj trykstyrke, som kan holde til langvarige belastninger – uden deformation, og uden krympning. Selv i de sjældne tilfælde, hvor der forekommer en utæthed, er den let at finde frem til, da vandet ikke kan trænge gennem celleglas, og utætheden vil derfor kun være lokal. 

BRANDSIKKERHED
Risiko for brand på parkeringsdæk er nok ikke det første man tænker over. Men biler kan bryde i brand og udgør derfor en brandrisiko. 
+++ FOAMGLAS® har europæisk brandklassifikation A1, hvilket betyder, at det er et ubrændbart materiale. I tilfælde af brand sker der ingen spredning af flammerne. FOAMGLAS® fungerer som et beskyttende skjold.

VANDGENNEMTRÆNGNING
Et parkeringsdæk er ensbetydende med en kraftig belastning på taget. Afhængigt af de anvendte byggematerialer kan belastningen eventuelt føre til deformation af isoleringen og dermed føre til risiko for utætheder via den ekstra byrde på membranen. Sådanne utætheder kan blandt andet føre til en betydelig reduktion af den termiske ydeevne. I de fleste situationer vandrer vandet gennem materialerne og gør det næsten umuligt at finde ud af, hvor det kommer fra. Det fører ofte til meget dyre renoveringer og udskiftninger.  
+++ Ud over at have en høj trykstyrke (dvs. ingen deformation), er FOAMGLAS® også vandtæt og damptæt. Det består af hermetisk lukkede glasceller og vil ikke absorbere fugt. Det vil beskytte dit parkeringsdæk mod risikoen for gennemtrængning af vand og fugt. I tilfælde af utætheder, der kan forekomme under boring, forbliver skaden lokal. Og det betyder, at der kun er behov for en lokal udskiftning. 

 
 
 
 
 
Lækagemembran = infiltration ind og under isolering  Vand- og damptæthed
 med FOAMGLAS®  • Isoleringen bliver våd
  • Vanskeligt at identificere, hvor utætheden stammer fra
  • Dampspærre skal installeres: Risiko for fejl

  • FOAMGLAS® = lukket celleglas = vand- og damptæt
  • Kompakttag = helt fastlimet til underlaget og lukkede samlinger
  • Samlet = hele tykkelsen er vand-/dampspærre
  • Ingen infiltration: Isoleringen forbliver tør og effektiv – ingen utætheder
  • Ingen kondens: Isoleringen forbliver tør og effektiv – ingen utætheder – ingen korrosion – intet behov for dampspærre
  • Ingen forringelse af den termiske ydeevne: U-værdi forbliver den samme
 
 

KEMISKE STOFFER
Parkeringsdæk bliver udsat for kemikalier såsom olie og benzin. Disse kemikalier er aggressive, og hvis de trænger gennem samlinger, kan de let beskadige bygningens klimaskærm. 
+++ Idet FOAMGLAS® består af rent glas, er det modstandsdygtigt over for organiske opløsningsmidler og syrer. Parkeringsdækket og dets ydeevne bevares, og det samme er tilfældet for din bygnings klimaskærm. 

 
 
 
 
 
 
 

TAGKONSTRUKTIONER/SPORTSPLADSER/LEGEPLADSER

TRYKSTYRKE
Sportspladser eller legepladser opfordrer til aktiviteter. Tagkonstruktioner såsom restauranter, lejligheder, drivhuse og lignende strukturer indbyder til behagelige møder og hyggelige sammenkomster. Alle disse anvendelser medfører tunge belastninger på taget. Hvis de forkerte materialer benyttes, kan der opstå deformation og bevægelse, hvilket udgør en risiko for hele bygningen. 
+++ FOAMGLAS® har en høj trykstyrke og som følge af dets cellegeometri kan det holde til tunge belastninger i lange perioder. Uanset hvad du beslutter dig for at installere oven på FOAMGLAS®, vil celleglasmaterialet ikke deformeres eller bevæge sig. 

BRANDSIKKERHED
Områder, der hyppigt benyttes af mennesker, bør altid have et højere brandsikkerhedsniveau. Mange byggematerialer er brandtestede og giver en vis grad af sikkerhed. I tilfælde af en brand, er der imidlertid også andre aspekter, såsom røgdannelse, giftgasser, spredning af flammer og meget mere, der skal tages i betragtning. Et klogt materialevalg er afgørende. 
+++ FOAMGLAS® har europæisk brandklassifikation A1, hvilket betyder, at det er et ubrændbart materiale. I tilfælde af brand, sker der ingen spredning af flammerne, der frigives ingen giftige dampe, og der dannes ingen røg. FOAMGLAS® hjælper med at begrænse branden lokalt og fungerer som et beskyttende skjold.

FLEKSIBILITET
Det er rart med en forandring af og til. I og med at aktive tage bliver opholdssteder for mennesker, kan det være rart at have mulighed for at konvertere dit aktuelle tag til noget andet. Ikke alle tagopbygninger vil være i stand til at tilbyde dig denne grad af fleksibilitet, når den tid kommer.
+++ Ved at benytte FOAMGLAS til dit tagprojekt har du mulighed for at forblive fleksibel. Vil du gerne have et sportsområde, men måske udskifte det med et drivhus om nogle år? Eller måske har du lyst til at konvertere det til en restaurant eller have en blanding af alle disse ting? Med FOAMGLAS kan du konvertere dit tag til at opfylde dine behov, og du kan endda gøre det flere år senere.

 
 
 

VANDBEHOLDERE PÅ TAGET

TRYKSTYRKE
Hustage med vandbeholdere skal kunne klare kraftige belastninger. Ikke alle konstruktioner er i stand til at holde til sådanne belastninger over længere tid. Deformation og krympning kan føre til uønsket bevægelse.
+++ Cellestrukturen i FOAMGLAS giver celleglasisoleringen en højere trykstyrke. Det kan holde til belastninger over lang tid uden deformation eller bevægelse.

BRANDSIKKERHED
Der installeres vandbeholdere på hustage, således at brandfolk har let adgang til vand i tilfælde af brand. 
+++ FOAMGLAS® er et ubrændbart isoleringsmateriale, med europæisk brandklasse A1. Det vil forbedre brandsikkerheden for den bygning, hvor det er installeret. Det sikrer, at der ikke sker spredning af flammerne i tilfælde af brand.

 
 
 
 
 
 

 

REFERENCER

Vi har omkring 30 referencer for aktive tage. Her viser vi et par projekter. Overvej et øjeblik den merværdi, du kan tilføre en bygning, eller hvor attraktivt du kan gøre et offentlig område, og husk: Fremtiden bygges i dag.

 
 

52 DEGREES – GRØNT TAG MED VANDBEHOLDER

Nijmegen, Holland

 
 
 

 

Arkitekt
Mecanoo architecten, Delft, Holland

Anvendelse 
FOAMGLAS® kompakttag til et græstag, herunder opbevaring af vand (buffer) 

Udfordring
Over 10.000 m² tagoverflade, men ingen forbindelse til det lokale kloaksystem. Den 17 etager høje bygning skabte en yderligere kritisk regnbelastning på det tilstødende tagområde. 

Løsning
Som følge af den intensive brug af dette tag var FOAMGLAS® kompakttag den sikreste og mest holdbare løsning. 
FOAMGLAS® leverede en fuldstændig vandtæt løsning, en klæbet tagløsning. Det var muligt at integrere en særlig drænende løsning dvs. et bufferlag i græstaget til at håndtere op til 40 % af regnmængden.
De resterende 60 % opsamles i grusbeholdere, som frigiver vandet langsomt til jorden. FOAMGLAS® har høj trykstyrke og er i stand til at bære disse tunge belastninger over meget lange perioder.

 
 

OLV ZIEKENHUIS HOSPITAL – FOTOVOLTAISK SYSTEM 

Campus Aalst, Belgien

 
 
 

 

Arkitekt
VK group Healthcare Roeselare, Belgien

Anvendelse 
FOAMGLAS®- indgår i konstruktioner til flere forskellige formål, såsom parkering, grønne områder, terrasser etc. 

Udfordring
Det over 100 år gamle hospital blev designet i henhold til bæredygtige, velovervejede byggemetoder. Tilbygningen var ingen undtagelse, eftersom man planlagde grønne tage, gulvvarme, solafskærmning og meget mere til bygningen.

Løsning
Bygningens ejer og arkitektens kendskab til FOAMGLAS®-isolering og materialets enestående egenskaber, inspirerede dem til at vælge udelukkende at benytte FOAMGLAS® til alle de forskellige tagprojekter, såsom parkering, vegetation og meget mere. Isoleringsmaterialet kan holde til tunge belastninger, mens det samtidig giver brandsikkerhed, vandtæthed og damptæthed.

 
 

SIEMENS – INTENSIV OG EKSTENSIV VEGETATION

Berlin, Tyskland

 
 
 

 

Bygningens ejer
Siemens AG, Siemens Real Estate – Region Ost, Berlin

Anvendelse 
FOAMGLAS® kompakttag til intensiv/ekstensiv vegetation og afslapningsområde

Udfordring
Til hovedbygningen planlagde Siemens Real Estate (SRE) repræsentative og tilgængelige tagterrasser med intensiv vegetation. Det var vigtigt at skabe en behagelig atmosfære. 

Løsning
SRE valgte FOAMGLAS® på grund af dets enestående egenskaber. Celleglasisoleringen er vandtæt, hvilket er et vigtigt krav for beplantning på ethvert aktivt benyttet tag. Fuldstændigt lukkede glasceller forhindrer vandet i at trænge igennem. 
FOAMGLAS® er også modstandsdygtigt over for rodgennemtrængning, hvilket muliggør intensiv vegetation på tagoverfladen uden risici. 
Endelig var intensivt beplantede områder og plantekummer ensbetydende med et krav om høj trykstyrke, da disse gav yderligere kraftige belastninger på overfladen. FOAMGLAS® kompakttag opfyldte alle de krav der var stillet.

 
 

SWAROVSKI CRYSTAL WORLDS 

Wattens, Østrig

 
 
 

 

Arkitekt
André Heller (kunstnerisk ledelse)/ Mag. Carmen Wiederin og Propeller Z, Wien/ Ing. Georg Malojer, Projektmanagement GmbH & Co, Innsbruck

Anvendelse 
FOAMGLAS® tagløsninger til ekstensiv beplantning 

Udfordring
Tagsystemet på "Swarovski Crystal World"-tilbygningen skulle opfylde de højeste standarder. Enhver reparation eller renovering af grønne tage, især af dette omfang, involverer betydelige omkostninger og kan have alvorlig indvirkning på driften.
Derfor var en langsigtet isolerende ydeevne med høj trykstyrke afgørende kriterier.

Løsning
I den oprindelige konstruktion af "Swarovski Crystal World" var der allerede benyttet FOAMGLAS® som isoleringsmateriale. Det havde bevist sin langtidssikrede høje termiske ydeevne samtidig med at det var fuldstændigt vejrbestandigt. 
Derudover ligger tagstrukturen under et meter dybt lag materiale. FOAMGLAS® kan holde til det høje tryk fra jorden på langt sigt, som følge af dets høje trykstyrke, der eliminerer deformation. 

 
 

ENTRE DEUX (INDKØBSCENTER)

Maastricht, Holland

 
 
 

 

Arkitekt
AMA Group Architecten, Maastricht

Anvendelse 
FOAMGLAS® kompakttag til fodgængere

Udfordring
Kombinationen af beboelse, butikker og restauranter med en allerede eksisterende bygning, var en udfordring for AMA Group Architects. Kravene til isoleringen som underlag – hvor belægningen med klinker skulle udføres – var høj. Generelt benyttes området udelukkende til fodgængere, men flere steder skulle være i stand til at holde til større belastninger, f.eks. ved leverancer til butikker og catering-virksomhederne.

Løsning
FOAMGLAS® kompakttag overbeviste AMA Group Architects med hensyn til de enestående egenskaber. Det opfyldte alle krav: Et vandtæt system med høj trykstyrke, der vil holde lige så længe som selve Entre Deux.

 
 

SYDHAVNSSKOLEN

København, Danmark

 
 
 

 

Arkitekt
JJW Arkitekter 

Anvendelse 
FOAMGLAS® kompakttag med træterrasse og beplantning

Udfordring
Skoler har altid høje sikkerhedsstandarder for deres elever og studerende. For Sydhavnsskolen var det et krav at skabe et sikkert miljø for børnene og samtidig opfordre dem til at være fysisk aktive. Derfor var der behov for at isoleringsmaterialet ikke måtte være brændbart for at opfylde høje brandsikkerhedsstandarder. Derudover var der også planlagt vegetation/beplantning, så taget skulle ikke alene kunne holde til tunge belastninger, men krævede også en fuldstændig vandtæt konstruktion. 

Løsning
Sydhavnsskolen besluttede sig for at vælge FOAMGLAS® kompakttag: Alt-i-et-løsningen på alle deres krav. FOAMGLAS®-produkter er i stand til at bære høje belastninger på lang sigt. Derudover er selve FOAMGLAS®-materialet vandtæt og ubrændbart. Celleglasisoleringen har europæisk brandklassifikation A1. Bygningens brandsikkerhed forbedres således, når det installeres.