Facadeisolering

innovative og økonomisk

 
 
 
 
 

Bygninger med moderne facadearkitektur skal beskyttes mod brand, vind og vejr. Desuden skal lovkrav om varme- og brandisolering samt design, der forebygger kuldebroer, overholdes. For at opfylde disse krav kræves et materiale med særlige egenskaber. FOAMGLAS® tilbyder teknisk sikre løsninger til facader og vægge, der garanterer beskyttelse i hele bygningens levetid. Som resultat opnås sikker planlægning, bæredygtige rentabilitet og vedligeholdelse.

 

De innovative FOAMGLAS®-systemer udgør en overbevisende løsning på problemet med kuldebroer. Ved at montere forankringsniveauet for underbygningen og beklædningen uden på det varmeisolerende lag – ved hjælp af trykfordelende plader med taender – opnås en konstruktion med minimal forekomst af kuldebroer. Det er muligt at montere beklædningen direkte oven på det isolerende lag, og dette opfylder de bygningsfysiske krav. Fuld og kompakt limning af hele det isolerende lag sikrer 100% lufttæthed. Ventilationsrum bliver overflødige. Dette reducerer bygningslagenes tykkelse, hvilket medfører, at der opnås mere plads samtidig med at isoleringsydelsen er høj. FOAMGLAS® er formstabilt. Det isolerende lag sænkes eller deformeres ikke.

 

FOAMGLAS®-facadeisoleringssystemer er velegnede til stort set alle typer beklædning. Der er dermed stort set ingen grænser for valg af materialer og design.