Egenkontrolplan

 
 
 
 • Projektering
 • Tilbud_indkøb
 • Forberedelse_for_montage
 • Montage
 •  
   

  Egenkontrolskemaet skal opleves som et vejledende stykke "værktøj", og har som overordnet mål, at sikre, at den endelige udformning konstruktionen bliver den bedst mulige!

  Skemaet er en hjælp til at minimere fejl og problemer i udførelsesprocessen, samtidig med at skemaet tydeliggør ansvarsfordelingen mellem de enkelte aktører, og derigennem sikre en problemfri arbejdsproces!